01
Propisi odlaska i ulaska u džamiju
01Propisi odlaska i ulaska u džamiju
02
Propisi početnog tekbira i početne dove
02Propisi početnog tekbira i početne dove
03
Propisi euze, bismille i Fatihe
03Propisi euze, bismille i Fatihe
04
Propisi stojanja i pregibanja u namazu
04Propisi stojanja i pregibanja u namazu
05
Propisi sjedenja u namazu i predavanja selama
05Propisi sjedenja u namazu i predavanja selama