01
Kur'an u koji nema sumnje uputstvo je bogobojaznima (1-2)
01Kur'an u koji nema sumnje uputstvo je bogobojaznima (1-2)
02
Osobine istinskih vjernika (3-5)
02Osobine istinskih vjernika (3-5)
03
Osobine nevjernika (6-7)
03Osobine nevjernika (6-7)
04
Osobine licemjera, 1. dio (8-10)
04Osobine licemjera, 1. dio (8-10)
05
Osobine licemjera, 2. dio (11-13)
05Osobine licemjera, 2. dio (11-13)
06
Osobine licemjera, 3. dio (14-16)
06Osobine licemjera, 3. dio (14-16)
07
Primjeri licemjera u Kur'anu (17-20)
07Primjeri licemjera u Kur'anu (17-20)
08
Prva naredba i zabrana u Kur'anu (21-22)
08Prva naredba i zabrana u Kur'anu (21-22)
09
Šta čeka one koji sumnjaju u Kur'an (23-24)
09Šta čeka one koji sumnjaju u Kur'an (23-24)
10
Radosna vijest za istinske vjernike (25)
10Radosna vijest za istinske vjernike (25)