Malac uništio plan
Malac uništio plan
Koristi strpljenja na neposlušnoj ženi
Koristi strpljenja na neposlušnoj ženi
Tvoja majka i tvoj babo na Sudnjem danu
Tvoja majka i tvoj babo na Sudnjem danu
Znanje neće postići dvojica
Znanje neće postići dvojica
Oni čija će dobra djela biti pretvorena u prah
Oni čija će dobra djela biti pretvorena u prah
Vrijednosti ibadeta
Vrijednosti ibadeta
Zašto si posustao u ibadetu
Zašto si posustao u ibadetu
Nafaka
Nafaka
Ako ti nešto treba, prouči ovu dovu
Ako ti nešto treba, prouči ovu dovu
Djela za koja najbrže stiže kazna
Djela za koja najbrže stiže kazna
Čovjek sa ostrva
Čovjek sa ostrva
Hoćeš da ti bude oprošteno?!
Hoćeš da ti bude oprošteno?!
Iskrena ljubav
Iskrena ljubav
Šta je ibadet
Šta je ibadet
Ko je tvoj Gospodar
Ko je tvoj Gospodar