01
Šta da radi osoba na samrti
01Šta da radi osoba na samrti
02
Pisanje oporuke na samrti
02Pisanje oporuke na samrti
03
Šta da rade prisutni kod osobe koja je na samrti
03Šta da rade prisutni kod osobe koja je na samrti
04
Propisi kupanja umrle osobe
04Propisi kupanja umrle osobe
05
Način kupanja umrle osobe
05Način kupanja umrle osobe
06
Propisi kefina za umrlu osobu
06Propisi kefina za umrlu osobu
07
Praćenje dženaze umrlog
07Praćenje dženaze umrlog